januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 223 om samleje med personer under 18 år:

  • 223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

 

Karakteristika for sager om samleje med børn under 18 år:

Straffelovens § 223 er placeret i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser.

Det er en forudsætning for at straffe efter bestemmelsen, at gerningsmanden har det fornødne forsæt til at begå overtrædelsen. Bestemmelse anvendes i praksis ofte sammen med straffelovens § 222 om seksuelt misbrug af børn under 15 år.

Det er angivet i bestemmelsen, at forudsætningen for straf efter denne bestemmelse er, at barnet skal være betroet til den tiltalte. I bestemmelsen er angivet sted- og plejebørn, men i praksis er der tidligere tillige straffet for overtrædelser, hvor forholdet mellem parterne har været lærer/elev eller lignende.

Endelig kan der straffes efter bestemmelsen, hvis en person ved groft misbrug af sin alder og erfaring forfører en person under 18 år til at have samleje.

Det er ikke kun samleje, der kan straffes for. Straffelovens § 225 angiver, at der med hjemmel i bestemmelsen også kan straffes for anden kønslig omgængelse end samleje.

 

Strafferammen for samleje med børn under 18 år:

Straffelovens § 223 angiver, at strafferammen for samleje med børn under 18 år, som der er betroet til sig, er op til 4 års fængsel.

 

Retspraksis for sager om samleje med børn under 18 år:

I de fleste sager om samleje med børn under 18 år idømmes den tiltalte en ubetinget frihedsstraf. Straffens længde varierer meget, fordi sagernes faktum er forskellige. Der er eksempler fra retspraksis på alt fra få måneders fængsel til op imod 3-4 års fængsel.

Din forsvarsadvokat kan rådgive dig om strafudmåling, som netop er relevant for dig og din sag.