januar 2, 2017 Hviidadvokater 0Comment

Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse:

  • 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

 

Karakteristika for sager om blufærdighedskrænkelse:

Straffelovens § 232 er placeret i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser.

Blufærdighedskrænkelse er kriminaliseret i straffeloven for at beskytte medborgere. Dermed kan der ikke straffes for blufærdighedskrænkelse, hvis personerne fx har givet sit samtykke til handlingerne.

Gerningsindholdet i bestemmelsen fastlægger, at handlingen skal være egnet til at krænke blufærdigheden. Dermed skal der som udgangspunkt være tale om seksuelle handlinger, som skal være af en vis grovhed. Nogle handlinger kan være under grænsen for, hvad der kan karakteriseres som blufærdighedskrænkelse. Din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at fremhæve omstændighederne i din sag, som taler for den mindst mulige straf eller frifindelse.

 

Strafferammen for blufærdighedskrænkelse:

Straffelovens § 232 angiver, at strafferammen for blufærdighedskrænkelse er bøde eller fængsel i op imod 2 år. Hvis krænkelsen er sket over for et barn under 15 år, så er dette en skærpende omstændighed, og strafferammen kan stige til op imod 4 års fængsel.

 

Retspraksis for sager om blufærdighedskrænkelse:

Beføling og blotteri er den type sager, som der oftest rejses tiltale og dømmes for fsva. sager om blufærdighedskrænkelse. Hovedparten af sagerne medfører en kort ubetinget fængselsstraf eller en betinget dom for den tiltalte.

Det er sagens faktiske omstændigheder, der er afgørende for strafudmålingen. Derfor kan en god forsvarsadvokat have stor betydning for, hvilken straf den tiltalte idømmes.